Tag Archives: anilmd

MPSC Rajyaseva Pre 2020 Postponed

हेलो मित्रांनो, राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020 पुढे ढकलण्यात आली आहे. सुधारित दिनांक एमपीएससी यथावकाश जाहीर करणार आहे. Click HERE for announcement by MPSC

Posted in MPSC State Services Prelims Exam | Tagged , , , , , | 2 प्रतिक्रिया

SuccessSnippet#307 :: How does any subject gets easier?

सक्सेस-स्निपेट#307 :: कोणताही विषय सोपा कसा बनतो?कोणत्याही विषयाचा/टॉपिकचा तुमचा अभ्यास परीक्षेच्या तिन्ही स्तरांची (पूर्व, मुख्य आणि मुलाखत), वेगवेगळ्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परिपूर्ण नोट्स बनवल्यानंतरच पूर्ण होतो. या नोट्स बनवताना तुम्हाला कळेल की तुम्हाला जे विषय/मुद्दे कठीण वाटले होते … Continue reading

Posted in current events, MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#306:: Get Back The Power

SuccessSnippet#306:: Get Back The Power:Whenever you feel lethargic and/or you are in no mood of studying, just stand or sit in the Sun for some time:● upto 40 minutes between sunrise and 930am OR between 430pm and sunset● for 5 … Continue reading

Posted in current events, MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 प्रतिक्रिया

Thank You 2020

Posted in Corona, current events, MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा

Number of Attempts for MPSC Exams

हेलो मित्रांनो २०२१ पासून एमपीएससीच्या सर्व स्पर्धा परीक्षेंसाठी उमेद्वारांचे प्रयत्न/संधीची संख्या (attempts) मर्यादित राहणार आहे. खुला वर्ग (अराखीव) – कमाल संधी ६ (सहा) उर्वरित मागास प्रवर्ग- कमाल संधी ९ (नऊ) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती – कमाल संधीची मर्यादा लागू … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI | Tagged , , , , , , , , | १ प्रतिक्रिया

SuccessSnippet#304:: Right Method

SuccessSnippet#304:: Right Method:You MUST have the right set of books for specific topics so that you can perfect those topics. This way you will gain confidence with each topic and you will be very comfortable with any question in actual … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , , , , | १ प्रतिक्रिया

SuccessSnippet#291:: Act Like A Magnet

सक्सेस-स्निपेट#291:: चुंबकासारखे कार्य करा:एमपीएससी / यूपीएससी परीक्षांचा अभ्यास करताना, एखाद्या चुंबकासारखे कार्य करा (जसे ते धूळ कणांपासून लोखंडी कण वेगळे करते), तुमच्या समोर असलेल्या ‘माहितीच्या समुद्रापासून’ वस्तुस्थिती आणि आकडेवारी विभक्त करावी. SuccessSnippet#291:: Act Like A Magnet:While studying for MPSC/UPSC exams, … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा

Advt – UPSC CSP 2020

Hi Friends, UPSC has released advertisement for UPSC CSP 2020. Here are the details: https://anildabhade.com/upsc-civil-services/prelims/advt-upsc-csp-2020/ For complete details see Original Advt: Notification-CSPE_2020_N_Engl

Posted in UPSC Civil Services | Tagged , , , , | यावर आपले मत नोंदवा

Advt released – MPSC Rajyaseva Prelims 2019

Hi Friends MPSC has released the advertisement for Rajyaseva Prelims 2019, which is on 17 Feb 2019. Here are the details: https://anildabhade.com/mpsc-rajyaseva/mpsc-rajyaseva-prelims/9987-2/

Posted in MPSC State Services Prelims Exam | Tagged , , , , , , | 2 प्रतिक्रिया

सक्सेस मंत्र #13- अभ्यास कसा करावा?

कोणत्याही परीक्षेत सफलता मिळवण्यासाठी सखोल अभ्यासाची गरज असते आणि तो कसा करावा हे महत्वाचे आहे. Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , | 4 प्रतिक्रिया