Tag Archives: mpsc new syllabus

SuccessSnippet#307 :: How does any subject gets easier?

सक्सेस-स्निपेट#307 :: कोणताही विषय सोपा कसा बनतो?कोणत्याही विषयाचा/टॉपिकचा तुमचा अभ्यास परीक्षेच्या तिन्ही स्तरांची (पूर्व, मुख्य आणि मुलाखत), वेगवेगळ्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परिपूर्ण नोट्स बनवल्यानंतरच पूर्ण होतो. या नोट्स बनवताना तुम्हाला कळेल की तुम्हाला जे विषय/मुद्दे कठीण वाटले होते … Continue reading

Posted in current events, MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा

Expected Cut Offs – Rajyaseva Prelims 2013

Hi Friends As per my understanding of the new exam pattern, I have tried my level best to calculate the expected cut offs for the forthcoming Rajyaseva Prelims 2013. Have a look at the complete list: Expected Cut-Offs

Posted in MPSC State Services Prelims Exam | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 2 प्रतिक्रिया

२०१३ राज्यसेवा पूर्व परीक्षेत सफल होण्यासाठी काय आवश्यक आहे?

प्रिय मित्रांनो ही परीक्षा आता पूर्वीसारखी राहली नाही. २०१३ ची परीक्षा नवीन अभ्यासक्रमानुसार होणारी पहिलीच परीक्षा असून त्यासाठी आता फार मेहनत घेण्याची गरज आहे. ही परीक्षा कठीण आहे कि सोपी आहे हे प्रत्येकाच्या तयारीवर अवलंबून आहे. ज्यांची तयारी व्यवस्थित झाली … Continue reading

Posted in MPSC State Services Prelims Exam | Tagged , , , , , , , , , | 18 प्रतिक्रिया

2012 in review & Happy New Year 2013

Hi Friends Let me first thank you for your enormous visits to my blog in 2012. About 55,000 tourists visit Liechtenstein every year. This blog was viewed about 1,300,000 times in 2012. If it were Liechtenstein, it would take about 24 years … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 14 प्रतिक्रिया

No One Saves Us But Ourselves

मित्रांनो आता मागे राज्यसेवा मुख्य परीक्षा झाली आणि लगेच मला ब्लॉगवर मेसेजेस यायला सुरवात झाली … कट ऑफ बद्दल!!!   मी वेळ काढून माझा ‘अपेक्षित कट ऑफ ” चा अंदाज ब्लॉगवर टाकला आणि लगेच प्रतिक्रियांना सुरवात झाली, त्यात  काही पोझिटीव्ह अन … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 प्रतिक्रिया

Expected Cut Offs – MPSC Rajyaseva Mains 2012

Hi Friends I have posted expected cut offs list for the Rajyaseva Main Exam that was conducted by MPSC from 1st to 3rd Sep 2012. Here is the list: Click HERE

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam | Tagged , , , , , , , , , , , | 2 प्रतिक्रिया

MPSC Rajyaseva Main Exam 2012 – Question Papers available

Hi Friends, MPSC has released question papers of Rajyaseva Main exam 2012 on their official website so please download them from there. I will be posting an analysis and expected cut offs list for all categories on coming Friday, i.e. … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , , , , | 8 प्रतिक्रिया

MPSC Rajyaseva Prelims 2012 – Result

Hi Friends Once again, my prediction about cut offs is proved RIGHT. Here is the result, official cut offs and complete list of successful candidates: Click HERE Those, who cleared Prelims can join our crash course for Mains. Details are … Continue reading

Posted in MPSC State Services Prelims Exam | Tagged , , , , , , , | 3 प्रतिक्रिया

New Website For Online Testing and Assessment

Hi Friends Have you ever tested yourself while you were preparing for MPSC/UPSC exams? …within the comforts of your own home!!! Anytime … at your own convenience? Did you know this? Long hours of study, preparation is of NO USE…. … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा

परीक्षेदरम्यान घ्यावयाची काळजी

मित्रांनो, आता पी.एस.आय./एस.टी.आय./आय.ए.एस./राज्यसेवा परीक्षा फार जवळ आली आहे. अभ्यासाची तयारी करत असतांना सर्वच जण स्वतःला अभ्यासात झोकून देतात, सर्वस्वच विसरून जातात पण मित्रांनो, ह्यावेळी काय काळजी घ्यायला पाहिजे हे माहित आहे का? पुढील एक महिन्यात, तुम्ही तुमची उपलब्ध असलेली जास्तीत जास्त वेळ अभ्यासासाठी  द्या  पण खालील गोष्टी … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 34 प्रतिक्रिया