Tag Archives: state services

SuccessSnippet#291:: Act Like A Magnet

सक्सेस-स्निपेट#291:: चुंबकासारखे कार्य करा:एमपीएससी / यूपीएससी परीक्षांचा अभ्यास करताना, एखाद्या चुंबकासारखे कार्य करा (जसे ते धूळ कणांपासून लोखंडी कण वेगळे करते), तुमच्या समोर असलेल्या ‘माहितीच्या समुद्रापासून’ वस्तुस्थिती आणि आकडेवारी विभक्त करावी. SuccessSnippet#291:: Act Like A Magnet:While studying for MPSC/UPSC exams, … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा

Success Mantra #4 – How to prepare for Rajyaseva Mains 2014?

मित्रांनो, एमपीएससी किंवा युपीएससी २०१४ द्यायची असेल तर तुम्ही काय करायला पाहिजे ह्या बद्दल थोडा विचार केलात का? कदाचित जास्तीत जास्त जणांनी नक्कीच विचार केला असेल असे मला वाटते. तर चला मग बघूया कि माझा अनुभव आणि माझे सजेशन्स तुम्हाला … Continue reading

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , | 7 प्रतिक्रिया

Rajyaseva Prelims – 7th April 2013

Hi Friends MPSC has declared the exam dates for MPSC Rajyaseva Prelims and Mains 2013. Prelims : 7th April 2013 Mains: 31st Aug, 1st & 2nd Sep 2013  

Posted in MPSC State Services Prelims Exam | Tagged , , , , , | 28 प्रतिक्रिया

“उपजिल्हाधिकारी ते आय.ए.एस.” किंवा “उप पोलीस अधिक्षक ते आय.पी.एस.”

मित्रांनो केव्हा न केव्हा, एम.पी.एस.सी./यु.पी.एस.सी. ची तयारी करत असतांना तुमच्या मनात नक्कीच हा प्रश्न आलाच असेल कि एकदा मी “उपजिल्हाधिकारी” झालो तर एक दिवस नक्कीच “आय.ए.एस.” होईल किंवा “उप पोलीस अधिक्षक” झालो तर “आय.पी.एस.” नक्कीच होईल. ह्याबद्दल सविस्तर जाणण्यासाठी ही … Continue reading

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , | 16 प्रतिक्रिया